"; var newstr = document.all.item(printpage).innerHTML; var oldstr = document.body.innerHTML; document.body.innerHTML = headstr + newstr + footstr; window.print(); document.body.innerHTML = oldstr; return false; }

广西永正工程质量检测有限公司柳州分公司企业身份认证锁增加声明

广西永正工程质量检测有限公司柳州分公司因业务需要需增加办理实验室企业身份认证锁1把锁编号为GX-24002该锁只用于广西永正工程质量检测有限公司柳州分公司的人员管理可登录网上办事大厅办理相关业务特此声明

时间2019-06-14


打印